# کتاب_های_شالچی

انتشار کتاب ضرب‌المثل‌های اندیشه‌انگیز جهان

http://www.ketabnews.com/detail-22787-fa-11.html   خرید از ناشر: 02166975246   ضرب‌المثل‌های اندیشه‌انگیز جهانکتاب «ضرب‌المثل‌های اندیشه‌انگیز جهان» به قلم امیرحسین اکبری شالچی منتشر شد.به گزارش ایسنا، به گفته‌ی نویسنده، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

کتاب تازۀ ا. ح. اکبری شالچی در نمایشگاه کتاب تهران 1389

جایگاه در نمایشگاه کتاب تهران: شبستان، راهرو 11، غرفۀ 17، نشر پازینه. خرید در بیرون از نمایشگاه: 02166975246 یا: 09121054098 منتشر شد؛ در جستجوی دینی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

معرفی کتاب «در جستجوی دینی گمشده» در روزنامۀ اعتماد/mani prophet

خرید کتاب: 02166975246/09121054098   در جست وجوی دینی گمشده؛ «دین مانی»نویسنده؛ کورنلیا رومرترجمه؛ امیرحسین اکبری شالچیچاپ اول؛ 1388شمارگان؛ 2100 نسخهناشر؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 21 بازدید