# پارسی_سره

فرهنگ نافرجام پارسی سره بر پایۀ برهان قاطع/ واژه‌نامۀ نافرجام برابرهای فارسی لغا

فرهنگ نافرجام پارسی سره بر پایۀ برهان قاطعواژه‌نامۀ نافرجام برابرهای فارسی لغات دخیل عربی بر مبنای برهان قاطع/فارسی اصیل/فارسی خالص/فارسی ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 72 بازدید

آیا واژۀ مه بانگ به معنای «Big Bang» از شاهنامه است؟

مهبانگ/واژه سازی در زبان فارسی/گرته برداری/پلایش زبان پارسی الف)این واژه در شاهنامه نخواهد بود، چون:اگر بخواهد در شاهنامه باشد باید در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 64 بازدید

نمونه های واژه های پارسی سره 2

پارسی پالوده/پارسی را پاس بداریم/فارسی خالص/ناب/بدون لغات دخیل عربی   ضرب المثل: متل (افغانستان) داستان (شاهنامه)مثل گفتن: داستان زدن (شاهنامه)حکومت: فرمانرواییمونیتور/ مانیتور: ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 107 بازدید

واژه سازی در پارسی نوین نوشتاری (بزرگ علوی)/bosorg alavi/bozorg/neue persischr s

سید مجتبی آقا بزرگ علوی/فارسی جدید/کتبی/bozorg alavi/     واژه‌سازی در پارسی نوین نوشتاری نویسنده: بزرگ علوی برگرداننده از آلمانی: امیر حسین اکبری شالچی   در درازنای ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 61 بازدید

ما شاهنامه را تا چه اندازه درمی یابیم؟

مشکلات زبان شاهنامه/heinrich schaeder/shahnama/shahnameh/schahnama     ما شاهنامه را تا چه اندازه درمی‌یابیم؟ هاینریش شِدِر امیر حسین اکبری شالچی   زبان فردوسی در نگاه نخست روشن و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 69 بازدید