# زرتشت

معرفی کتاب «در جستجوی دینی گمشده» در روزنامۀ اعتماد/mani prophet

خرید کتاب: 02166975246/09121054098   در جست وجوی دینی گمشده؛ «دین مانی»نویسنده؛ کورنلیا رومرترجمه؛ امیرحسین اکبری شالچیچاپ اول؛ 1388شمارگان؛ 2100 نسخهناشر؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 3 بازدید