# زبان_پارسی

سرود ملی تاجیکستان

سرود ملی تاجیکستان/ پیاده سازی/دانلود/ شنیدنhttp://www.izles.net/G4DGXCqzK5h/surudi-milli-national-anthem-of-tajikistan.htmlآهنگ سرود ملی تاجیکستانhttp://www.izles.net/czQ9glfarR5/anthem-tajikistan.htmlسرود ملی تاجیکستان در دورۀ شورویhttp://www.izles.net/C6tR7kN2Qpx/national-anthem-of-the-tajik-ssr.html   اگر این سرود در اینجا پیاده نشد، ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 158 بازدید

فرهنگ نافرجام پارسی سره بر پایۀ برهان قاطع/ واژه‌نامۀ نافرجام برابرهای فارسی لغا

فرهنگ نافرجام پارسی سره بر پایۀ برهان قاطعواژه‌نامۀ نافرجام برابرهای فارسی لغات دخیل عربی بر مبنای برهان قاطع/فارسی اصیل/فارسی خالص/فارسی ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 15 بازدید

تأثیر شعر پارسی بر ادبیات آلمان/werner sundermann/persische dichtung/deutsche li

werner sondermann/deutsche literatur/persische     تأثیر شعر پارسی بر ادبیات آلمان ورنر زوندرمن امیر حسین اکبری شالچی     گروه فرستادگان هول‌اشتاین-گوتورپ که به نمایندگی فریدریش سوم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 73 بازدید

ما شاهنامه را تا چه اندازه درمی یابیم؟

مشکلات زبان شاهنامه/heinrich schaeder/shahnama/shahnameh/schahnama     ما شاهنامه را تا چه اندازه درمی‌یابیم؟ هاینریش شِدِر امیر حسین اکبری شالچی   زبان فردوسی در نگاه نخست روشن و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

نمونۀ واژگان گویش دوشنبه شهر (پایتخت تاجیکستان)

نمونه های واژگان گویش دوشنبه شهرامیر حسین اکبری شالچی اینها نمونه هایی از واژگان گویش دوشنبه شهر تاجیکستان است: سُپاریدن: سپردنرویانیدن: حاصل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید