# خراسان_بزرگ

عکس هایی از خراسان بزرگ

بلخ  (افغانستان کنونی)   مرو /ماری (ترکمنستان کنونی) هرات (افغانستان کنونی)   اوش (قرغیزستان کنونی) بامیان (افغانستان کنونی)   بخارا (ازبکستان کنونی)   تاشکند (ازبکستان کنونی)   ترمذ (ازبکستان کنونی)   خُجند (تاجیکستان کنونی)   دوشنبه ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 591 بازدید