# ایران_باستان

کتاب تازۀ ا. ح. اکبری شالچی در نمایشگاه کتاب تهران 1389

جایگاه در نمایشگاه کتاب تهران: شبستان، راهرو 11، غرفۀ 17، نشر پازینه. خرید در بیرون از نمایشگاه: 02166975246 یا: 09121054098 منتشر شد؛ در جستجوی دینی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

نمونه هایی از متن های الواح هخامنشی/ایلامی زبان/تخت جمشید/perspolis fortifiction

نمونه‌هایی از متن‌های لوحه‌های هخامنشیبرگرداننده از ایلامی به آلمانی: هایده‌ماری کخاز آلمانی به پارسی: ا. ح. اکبری شالچیروشنگری: هر دو ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 58 بازدید

ما شاهنامه را تا چه اندازه درمی یابیم؟

مشکلات زبان شاهنامه/heinrich schaeder/shahnama/shahnameh/schahnama     ما شاهنامه را تا چه اندازه درمی‌یابیم؟ هاینریش شِدِر امیر حسین اکبری شالچی   زبان فردوسی در نگاه نخست روشن و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید