# ازبکستان

عکس هایی از خراسان بزرگ

بلخ  (افغانستان کنونی)   مرو /ماری (ترکمنستان کنونی) هرات (افغانستان کنونی)   اوش (قرغیزستان کنونی) بامیان (افغانستان کنونی)   بخارا (ازبکستان کنونی)   تاشکند (ازبکستان کنونی)   ترمذ (ازبکستان کنونی)   خُجند (تاجیکستان کنونی)   دوشنبه ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 59 بازدید

تصاویر خراسان بزرگ/بخارای شریف/عکس های ازبکستان/عکس دیدنی

  ازبکستان - بخارا - ماه خاصه (اقامتگاه تابستانی امیر بخارا/Ozbakestan/uzbekistanAmire bokhara/Amiri/Uzbikiston/Uzbikistan   ازبکستان - بخارا - ماه خاصه (اقامتگاه تابستانی امیر بخارا)/Bokhara/Bukhoromahe ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

عکس های ازبکستان/تاریخی/تصاویر بخارا

ازبکستان - بخارا - آرامگاه امیر اسماعیل سامانی/Aramgahe Amir esmaile samani   ازبکستان - بخارا - آرامگاه امیر اسماعیل سامانی/Ismail Samani/Tomb/uzbekistan   ازبکستان - بخارا - نمایی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 50 بازدید

پیوندهای فرهنگی افغانستان و آسیای میانه در اواخر سدۀ نوزدهم و اوایل سدۀ بیستم/af

  پیوندهای فرهنگی افغانستان و آسیای میانه در اواخر سدۀ نوزدهم و اوایل سدۀ بیستم نویسنده: یری بچکا برگرداننده: امیر حسین اکبری ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 2 بازدید