ره پنهانی میخانه نداند همه کس

جز من و زاهد و شیخ و دو سه رسوای دگر!

/ 2 نظر / 55 بازدید
منشور اطلاعات

باز تابستانه ی آن تن کبابم کرده است تشنه ام، شهریور لبهات آبم کرده است من همان انگور بد مستم که بوی موی تو در مشام این شب وحشی شرابم کرده است من همان مستم که جای سیب آتش گاز زد عاصی ام آن گونه که شیطان جوابم کرده است شاعری بودم که شعر بی وضو هرگز نگفت لذت لامذهب تو لاکتابم کرده است شهرزاد قصه ی من قصه گوی بهتری است لای لای این شب خوشبخت خوابم کرده است آه از ناز عرق بر گونه های آتشین گفت: گل بودم ، هوای تو گلابم کرده است گفت: گل بودم ، فروپوشیده در گلبرگ هام این زمستان زاده اما بی حجابم کرده است خسته از این خاک شور و آب تلخ و باد سرخ گشته بین چار عنصر انتخابم کرده است گفتم: آدم برفی ام با چشم هایی از زغال آتش آغوش تو آدم حسابم کرده است برف روی موی من مانده است گیرم سال هاست دست بازیگوش تابستان خرابم کرده است

sete-lous

چه جالب[نیشخند] قشنگ بود[گل][گل][گل]