نمونه های واژه های پارسی سره 2

پارسی پالوده/پارسی را پاس بداریم/فارسی خالص/ناب/بدون لغات دخیل عربی

 

ضرب المثل: متل (افغانستان) داستان (شاهنامه)

مثل گفتن: داستان زدن (شاهنامه)

حکومت: فرمانروایی

مونیتور/ مانیتور: رونما (ساختۀ خودم)

اصطلاح: زبانزد

روایت: گزاره

روایت کردن: گُزاردن

راوی: گزاره گر

رضایت: خوشنودی

راضی: خوشنود

بی نهایت: بی کران

شخصیت (سیاسی/ فرهنگی): چهره

ترجمه: ترجمانی (افغانستان/ برهان)، برگردان

مترجم: برگرداننده، برگردان، ترجمان (برهان/ افغانستان/ تاجیکستان)

مسجد: مَزگَت

خجالت کشیدن: شرمیدن، شرم کردن

اما: مگر (افغانستان/ باید تنها برای خوانندگان افغانستانی نوشت)، پَن (برهان) (برخی بر آنند که لیکن هم پارسی است و لاکن تازی) (گاه «به هر روی» را نیز می توان به جای اما به کار برد.)

مجله: جریده، گاهنامه

ثلث: سه یک (تاجیکستان/ افغانستان) یک سوم

غذا: خوراک

مربع/ مستطیل: چارگوش، چارکنج (بیرونی/ پورسینا)

مربع: چارکنج برابر (بیرونی/ پورسینا)

محافظت: پَیره داری، پَیره (افغانستان/ برهان)

دلیل: برهان

عقلانیت: خردپسندی

حرف (الفبا): وات (برهان)

/ 1 نظر / 71 بازدید
برای خروج اینجا کلیک کنید

ماراتون نقد یا داوری منبسط : (امیر سنجوری) اولین و تنها وبسایت تخصصی نقد کنگره های شعر در ایران به روز است