سرود ملی تاجیکستان

سرود ملی تاجیکستان/ پیاده سازی/دانلود/ شنیدن
http://www.izles.net/G4DGXCqzK5h/surudi-milli-national-anthem-of-tajikistan.html


آهنگ سرود ملی تاجیکستان
http://www.izles.net/czQ9glfarR5/anthem-tajikistan.html


سرود ملی تاجیکستان در دورۀ شوروی
http://www.izles.net/C6tR7kN2Qpx/national-anthem-of-the-tajik-ssr.html

 

اگر این سرود در اینجا پیاده نشد، به بخش موسیقی «موضوعات» مراجعه فرمایید!

/ 1 نظر / 290 بازدید
امیر

دیدارکنندگان گرامی! با 3پاس از اینکه از این تارنگار دیدار کردید؛ 1. گاهی سرعت ایتنرنت پایین می آید و دسترسی به این ترانه ها غیرممکن می شود. در چنین زمانی باید شکیبا ماند و پس از چند ساعت دوباره کار را آزمود. 2. دسترسی به این ترانه ها از راهی بجز ADSL معمولاً بسیار دشوار است. 3. باید در یاد داشت که پس از آمدن صفحۀ مربوطه گاهی باید فلش را کلیک کرد. با 3پاس