تو دیگه چه جور ایرونی هستی؟

تو دیگه چه جور ایرونی هستی؟

(خاطره)


تازه به آلمان رفته بودم که با یک جوان ایرانی دانشجو برخوردم. او بر خلاف ایرانی‌های دیگر دانشجوی ایران‌شناسی بود، نه پزشکی! بیشتر ایرانی‌ها سعی می‌کردند یک جوری خودشان را به رشتۀ پزشکی وصل کنند. با هم هم‌صحبت شدیم و گفت: «تو دانشجوی پزشکی هستی؟»

«نه!»

«می‌خوای پزشکی بخونی؟»

«نه!»

«می‌خوای تغییر رشته بِدی بِری پزشکی؟»

«نه!»

«تو دیگه چه جور ایرانی هستی؟ در برلین ما سه جور ایرانی بیشتر نداریم: یا دانشجوی پزشکی هستن، یا می‌خوان پزشکی بخونن، یا می‌خوان تغییر رشته بِدن بِرن پزشکی!»

آمدم به یکی از قدیمی‌ها گفتم یکی به ما این جوری گفت. گفت: «راست گفته، ولی اونایی‌شون که می‌خوان تغییر رشته بدن برن پزشکی از همه‌شون باحال‌ترن! ضمناً همه‌شون یک کلک‌هایی زدن که پزشکی قبول شدن!»

«چه کلکی؟»

«حالا عجله نکن، کم‌کم می‌فهمی!»

 

*

/ 0 نظر / 30 بازدید