بیدل؟

دنیاست رفیق دل ها، لیکن وفا ندارد

دارد چو بیوفایی، یک آشنا ندارد

/ 1 نظر / 54 بازدید
بهرام

ای دل گر برداشته با تو زمین وزمان باز سر جنگ گله نکن از زندگی،شیشه بشکسته چه ترسد ز سنگ؟ غم را بران از دل باز یارغمگساری خواهد آمد زمستان دیدی دراز گشت باز بهاری خواهد آمد