بدون شرح 17/بدخشان.تاجیکستان/خوروگ/دختر/سنتی/طاقین/khorog/choroq/badakhshan

تندیس ناصرخسرو در بدخشان تاجیکستان

تندیس ناصرخسرو در بدخشان تاجیکستان

 

تندیس امیر اسماعیل سامانی در خوروگ، مرکز بدخشان تاجیکستان

تندیس امیر اسماعیل سامانی در شهر خوروگ مرکز استان بدخشان تاجیکستان

 

دختری از مرکز بدخشان تاجیکستان

تندیسی دیگر از ناصر خسرو در خوروق (خوروگ)

 

دختری از مرکز بدخشان تاجیکستان

دختری از خوروگ

 

بوستان آقاخان در خوروگ

بوستان آقاخان در خوروگ

 

درون خانه ای سنتی در خوروگ

درون یک خانۀ سنتی در شهر خوروگ

 

دختری از مرکز بدخشان تاجیکستان

دختر خوروقی

 

مرد میانسال خوروگی

مرد میانسال خوروگی

 

درون خانه ای سنتی در خوروگ (خوروق)

درون خانه ای سنتی در شهر خوروگ

 

کلاه سنتی خوروگی (طاقین پامیری)

کلاه سنتی تاجیکی (طاقین)

/ 3 نظر / 64 بازدید
محمدعلی

سلام خوبی؟ آپ کردما منتظرتونم مرسی .•*. .•*..*•. .•*..*•. .•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•* .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•* .•*..•*..*•. .•*..*•. . .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. . -´´´´#####´´´´´´####.•*..*•. .•*..*•. ´´########´´#######.•*..*•. .•*..*•. ´############´´´´###.•*..*•. .•*..*•. #############´´´´´###.•*..*•. .•*..*•. ###############´´###..•*..*•. .•*..*•. ############### ´###..•*..*•. .•*..*•.. ´##################.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´###############..•*..*•. .•*..*•. آرزومند آرزوهــــای قشنگت ´´´´´############.*.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´#########.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´´´######..•*..*•. .•*..*•. ´´´´

رامیز

باسلام و احترام از اينكه هر بار به تار نگار شما سر مي زنم خوشحالم اميدوارم موفق ومويد باشيد .

نعمت روز پیکر

[گل] وب قشنگی داری باور کن خیلی دوست دارم در خصوص طبیعت و جامعه تاجیک بدانم علاقه زیادی به فرهنگ غنی تاجیک دارم