داستان به آلمان رسیدن رجب! (خاطره)

رجب چند سالی بود که در آلمان بود و مانند بیشتری‌ها خیلی ناراضی بود. یک روز گفتم: «تو که این همه از آلمان بدت میاد، چرا اینجا اومدی؟ این همه کشوره، یه جای دیگه می‌رفتی!»

شروع کرد تعریف کردن: به خدا من اول انگلیس رفتم. کجا می‌خواستم بیام اینجا؟ با پاس جعلی یونانی رفتم لندن. تو فرودگا پاسم رو گرفتن و شک کردن. باهام انگلیسی حرف زدن، هیچی نفهمیدم. مترجم یونانی آوردن. باز هیچی نفهمیدم. به انگلیسی شکسته‌بسته گفتم که ترک یونان هستم! تا این رو گفتم پلیس فرودگا دستش رو زد به پشتم و بلند گفت: «ایرانی! ایرانی!» تازه فهمیدم چرا می‌گن انگلیسی‌ها ...ترین مردم دنیا هستن! بعد منو توی یه دفتر بردن و برام مترجم ایرانی آوردن. مترجمه گفت: «حالا می‌خوای چی کار کنی؟ غیرقانونی وارد انگلیس شدی.» گفتم: «من تقاضای پناهندگی می‌دم.» کارمند فرودگاه گفت: «خیلی خوب!» و یک فرم رو به ما داد. با مترجم اون رو پر کردم و به کارمند دادم. کارمنده اونو روی چند کاغذ دیگه گذاشت و گفت: «15 ژانویه!»

«چی؟»

«15 ژانویه دیگه! شما تقاضای پناهندگی دادین، سه ماه دیگه بیاین برِ مصاحبه!»

«خب تا اون موقع چی کار کنم؟»

«چی کار کنین؟ مگه نمی‌خواستین تو انگلیس زندگی کنین؟ اینجا انگلیسه دیگه. برین بیرون شهره، برِ خودتون کار پیدا کنین، جا پیدا کنین، سه ماه دیگه هم بیاین اینجا!»

«من که زبون بلد نیستم، تو این شهر غریبم، کجا برم؟»

«اون دیگه مشکل خودتونه! انگلیس می‌خواستین، الان به مقصد رسیدین!»

«اقلاً منو به اردوگاه پناهنده‌ها بفرستین!»

«ما تو انگلیس همچین چیزی نداریم!»

عرق سردی روی صورتم نشست. کارمند که حال منو دید، گفت: «اما بعضی کشورهای دیگه از این جور اردوگاها دارن، مثلاً آلمان!»

«من که اینجا هستم!»

«ما فقط یه کار می‌تونیم بر شما بکنیم! ما شما رو ندیدیم، شما اصلاً اینجا نیومدین! یه‌سره رفتین آلمان! ما شما رو با پرواز بعدی به اونجا می‌فرستیم و شما می‌تونین تقاضای پناهندگی بدین. اونجا اردوگاه هم داره و دولت تا روزی که تکلیفتون روشن بشه، شما رو توی اون نگر می‌داره! ولی اگه بگین از اینحا رفتین، دوباره برِتون می‌گردونن همین جا و باید برین توی خیابون بخوابین!»

من قبول کردم. کارمند تقاضای پناهندگیمو پاره کرد و به این جهنم‌دره فرستاده شدم. بعد از یکی دو سال تازه فهمیدم که او دروغ گفته بوده و انگلیس در اون موقع بهترین کشور برای پناهنده‌ها بوده!

*

/ 0 نظر / 606 بازدید