عــاقــلان داننــد!

زندگی آخر سرآىد ‌بندگی درکار نیست+بندگی گر شرط باشد زندگی درکار نیست/لاهوتی

عکس هایی از خراسان بزرگ

بلخ  (افغانستان کنونی)   مرو /ماری (ترکمنستان کنونی) هرات (افغانستان کنونی)   اوش (قرغیزستان کنونی) بامیان (افغانستان کنونی)   بخارا (ازبکستان کنونی)   تاشکند (ازبکستان کنونی)   ترمذ (ازبکستان کنونی)   خُجند (تاجیکستان کنونی)   دوشنبه ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 772 بازدید
آبان 96
2 پست
شهریور 96
1 پست
دی 93
1 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
3 پست
آبان 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
2 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
3 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
4 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
27 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
11 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
7 پست
آذر 88
6 پست
آبان 88
9 پست
مهر 88
14 پست
شهریور 88
10 پست
مرداد 88
11 پست
تیر 88
17 پست
خرداد 88
15 پست
اسفند 87
38 پست
سلام به روزگار نو
بنویس ، ننویس های من ! منِ نیمِ نویسندهِ ی ...