عــاقــلان داننــد!

نقل مطالب این تارنگار، با ذکر نام کامل نویسنده/مترجم بلامانع است

فال عالم و آدم (طنز ادبی)

  در این نوشتار از نشانه های فراوانی بهره گرفته ام که بدبختانه به گونۀ غریبی به اینجا انتقال یافته است.

ßöïðþ

 

فال عالم و آدم

 

(طنز ادبی)

 

 

نوشتۀ امیر حسین اکبری شالچی

 

 

^

 

متولدین برج شریفۀ فروردین

 

ƒ E بیهوده به حرف‌های روانشناسانی که می‌گویند باید به جای دماغ، مغزتان را عمل کنید، گوشO ندهید. چون اگر آن جور باشد که آنها می‌گویند، همۀ مردم باید مغزشان را عمل کنند نه فقط شما. پس مطمئن باشید در جامعه‌ای که همه باید مغزشان را عمل کنند، شما هم می‌توانید با کمی تغییر صورت­، سر مردم را شیره بمالیدA.

 

€‚ E شما مردی کوشاN، پابرجاm، قوی†، بافکر&، دانشگاه‌رفته$، دخترکشŒ، ماهروà، متجددÿ، خوش‌تیپ# و خوش‌ژست‹ هستید و استعداد زیادی برای پول درآوردن آن هم از نوع خارجی‌اش$+ داریدA. پس اگر فال ما را غلط بدانید، امیدواریم تبدیل به عنکبوت! شوید، چون کلی از شما تعریفU کرده‌ایم!

 

 

 

_

 

متولدین برج شریفۀ اردیبهشت:

 

ƒ E فکر گرفتن مهریه را از سرتان بیرون کنیدB. خودتان هم می‌دانید که در صورت قسط‌بندیِ ماهی یک سکه، ضرر خواهید کرد، یک حساب دو دو تا پنج تا Nبکنید و ببینید شوهرنتان همین الان بیشتر خرجتان می‌کند یا نه. برای اطلاعات بیشتر به ماشین حساب مراجعه فرماییدË!

 

€‚ E در این ماه، اتفاقی با یک دوستJ یا آشناK یا دشمنL برخورد خواهید کرد. پس حواستان جمع باشد تا از فرصت استفاده کنید. البته شاید با هیچ‌کدام برخورد نکنید، آن دیگر به استعداد خودتان بستگی دارد نه به ما. به قول اروپایی‌ها مسئلۀ خودتان استC.

 

 

 

`

 

متولدین بر ج شریفۀ خرداد:

 

ƒ E شما در فصل امتحانات به دنیا آمده‌‌اید و باید بهتر از همه بدانید که دنیاý جای امتحان است. اما نمرۀ قبولی یک 10 ناقابل است، پس بیهوده خودتان را عذاب ندهید. رفوزه که نمی‌شوید.

 

€‚ E در دعوا•ی سر لحاف ملانصرالدین خودتان را قاطی نکنید. تا شما لیسانس4 بگیرید، همه لیسانسه شده‌اند و مدرک شما بی‌اهمیت می‌شود. تا بخواهید فوق‌لیسانس بگیرید هم همه فوق‌لیسانسه می‌شوند و شما نخواهید توانست مدرکتان را در سر کسی بکوبید4‰J. پس از همین حالا یکراست

به فکر کار @ باشید که خربزه آب است.

 

 

 

 

a

 

متولدین برج شریفۀ تیر

 

ƒ E شما در خانۀ پدریH مفت می‌خوریدä و می‌خوابیدã و مثل موش خانگیò کاری جز ضرر زدن به انبار ندارید. دیگر چه کاری است که به خانۀ شوهرLبروید و مسئولیت همسری” و مادری„، و احیاناً کارمندیÊ را به گردن بگیرید؟ به خواستگارتان# بگویید— هیچ احساسی نسبت به او نداریدB تا هم روی او را کم کرده باشید ‰J، هم خودتان را گرفته باشیدŸ، و هم همه حق را به شما بدهند\ و هم آزاد باشیدÿ. دیگر بهتر از این چه می‌خواهید؟

 

€‚ E شما سوراخ دعا را گم کرده‌ایدÞV. ازدواج با دختری که از خانوادۀ خیلی پولداری باشد، کار درستی نیستI. اولاً که روسری صدهزار تومانی از شما می‌خواهدG، دوماً که شما باید یک عمر6 صبر کنید پدرش سرش را زمین بگذاردV تا ارث همسرتان را بالا بکشید‘. در حالی که شاید او از شما هم بیشتر عمر کند، چون دکترهاN مایه‌دارها را زنده نگه می‌دارند تا بیشتر و بیشتر از آنها پول بگیرند، از مرده که نمی‌شود پول گرفت. به جای این که لقمه را دور سرتان بچرخانید، با یک دختر کارمندÊ ازدواج کنید و به او تلقین کنید در اروپاO زن و مرد فیفتی‌فیفتی هستند[. آنگاه شیرین، ماه به ماه حقوق او را بالا خواهید کشیدN و او هم احساس اروپایی شدن خواهد داشت، این حالت:­. هرچند شاعر فرموده: «زین نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار»، اما نسیه‌ای که به شما بدهند بهتر از نقدی است خودتان باید بدهیدD.

 

 

 

 

b

 

 

 

متولدین بر ج شریفۀ مرداد

 

ƒ E شما می‌خواهید مثل مریم حیدرزاده شاعر مشهوری بشوید و استعدادش? را هم دارید. اما او نابیناست و شما برای آن که مانند او بشوید، اول باید بزنید چشم‌های خودتان را کور کنید، این حرکت: ‰N. آن وقت دیگر ما مردها را نمی‌بینید و فکر می‌کنید چه تحفۀ نطنزی‹ هستیم و عاشقمانY می‌شوید و شعر خوب می‌گویید و انشاالله مشهور جهانü می‌شوید. تازه فراموش نفرمایید که رودکیG، پدر بزرگوار شعر فارسی هم کور$بوده. 

 

€‚ E شما که متولد این برج هستید باید بدانید که نام درست آن، «اَمرداد» به معنی بی‌مرگ است. در حالی که «مرداد» یعنی «میرنده و فناشدنی». پس این را به کسانی که این لغت را غلط و حتی برعکس می‌گویند، بگویید، اما بگویید و در بروید و گرنه کتک مفصلی خواهید خوردD! چون اولاً که هم‌میهنان ما فرق مرگ و زندگی را چندان نمی‌فهمند، اگر می‌گویید نه، مجالس عروسی7 و ترحیم‌شانV را با هم مقایسه کنید. دوماً که به زبان فارسی و درستیِ آن هم هیچ علاقه‌ای ندارند و در بهترین صورت خواهند گفت: «اوووو... ول کن بابا!»M

 

 

 

c

 

 

متولدین برج شریفۀ شهریور

 

ƒ E شما در فصل انگور به دنیا آمده‌اید و برای همین است که معلم‌ها قدر زحمات شما را نمی‌دانند و همیشه تجدید می‌شوید L. اما نباید از این نمک‌نشناسی برنجید. یادتان باشد فردوسی بزرگ G هم نُه سال آزگار در سرودن شاهنامه£ رنج برد و سلطان; محمود تازه حالش را هم گرفت و برای همین جناب فردوسی فرمود:

بسی رنج بردم در این سال نُه

سپاسی ندیدم ز محمود گ...

پس ناراحت نباشید قدر شما هم شاید هزار سال بعد دانسته شود.

 

€‚ E خونتان را کثیف نکنید، بگذارید خانوادۀ عروس تا دوست دارند مهریه را بالا بنویسند، چون در آن صورت شما هم می‌توانید تا جا دارد جهاز Q بیشتری از آنها بخواهید و فراموش نکنید که جهاز را نقد $ می‌گیرید و مهریه را نسیه می‌دهید، تازه اگر بدهید!

 

 

 

 

d

 

 

 

متولدین برج شریفۀ مهر

 

 

 

ƒ E شما متولد ماه مهر و دوستی هستید و برای همین بسیار مهربان و گرم. اما اشتباهتان در این است که فکر می‌کنید حتماً آقایان باید طرف شما بیایند €8و نه شما طرف آنها8€. این در حالی است که دانشگاه‌رفته و مدرک.‌دار هم هستید. زود خودتان دستI‌به‌کار شوید وگرنه از پسرهای‚ این دوره‌زمانه بخاری بلند نمی‌شود. اگر قصد ازدواج دارید ما می‌توانیم یکی را به شما معرفی کنیم. فعلاً عکس طرف را داشته باشید: J  

 

€‚ E شما متولد مهر، و برای همین مانند قاطبۀ هم‌میهنان عزیز ما به مرام شریفۀ مهرطلبیY ارادت فراوان دارید. شما می‌خواهید همۀ عالم و آدم شما را مهم بدانند و تأییدتان کنند. بدانید تا زنده‌اید همچین چیزی نمی‌شود و اگر هم به موفقیتی دست پیدا کنید خوب‌ها پشت سرتان صفحه³ می‌گذارند و بدها چشمNتان می‌کُنند. پس یک کمی خودتان را سانسور کنید .%

 

 

 

 

 

e

 

 

 

متولدین برج شریفۀ آبان

 

 

 

ƒ E متولدین این برج، بسیار بلندپروازند M. خوشبختانه شما هم از این قاعده مستثنی نیستیدù. اما گوشی دستتان باشد که با چند ترم کلاس زبان انگلیسی نمی‌شود کتاب ترجمه کردØ. حتماً بعد از دورۀ زبان انگلیسی دو ترم زبان فارسی را هم بگذرانید و بعد دست به ترجمۀ کتاب¨ ببرید. 

 

€‚ E شما جلوی مردم دوﻻ راست نمی‌شوید. اما باید در رفتارتان

تجدیدنظر کنید. سعی کنید رفتارتان را تغییر دهید و فراموش نکنید وقتی فیلم ¸ بازی می‌کنید و به کسی احترام ; می‌گذارید او را اشک (به تشدید شین) کرده‌اید. چرا گاهی یادتان می‌رود که در این مملکت، رفیق و آشنا رمز انجام همۀ کارهاست؟·

 

 

 

 

f

 

 

 

متولدین برج شریفۀ آذر

 

 

 

 

 E ƒ ستاره‌ها üZÙù در ساعت ولادت شما جوری دست به دست همدیگر داده بودند که شما از همان روز اول حواس‌‌‌پرت® به دنیا آمدید و برای همین همیشه روزی صد تا اشتباه می‌کنید. الآنه هم دارید سر انتخاب رشته گیج می‌زنید. اما خیالتان راحت باشد که بهترین شغل برای یک آدم گیج`، طبابتh است. چون اگر بزرگ‌ترین خطا را هم بکنید و باعث مرگV کسی بشوید، خاک، پروندۀ اشتباهات شما را خواهد پوشانید3. این قسمتِ تعیین‌کنندۀ زندگی شماستG. هر جور شده رشتۀ پزشکیh را انتخاب کنیدR دکتر که شدید هر چه می‌خواهید گیج‌بازیN دربیاورید.  

 

€‚ E مژده بدهید که امسال سفر خوبی در پیش خواهید داشت. این سفر شاید به خارج از کشورQ و شاید هم در درون کشورv صورت بگیرد. البته فراموش نکنید که سفرهای داخل شهرb هم به‌هرصورت سفر به حساب می‌آید. پس بدانید که حرف ما همیشه درست از آب درمی‌آید!

 

 

 

 

g

 

 

متولدین برج شریفۀ دی

 

 

 

ƒ E خانم دکتر شدن خوب چیزی است، اما چرا شما فکر می‌کنید فقط از راه کنکور و دانشگاه می‌توانید خانم دکتر بشوید؟ شما که الحمدالله هم خوشگل{ هستید و هم شیطان‹، دلِY یک دانشجوی پزشکی را در دام" بیفکنید و با پرشی مثل اسب شطرنج، زود خودتان را بیندازید7. بعد همه به شما خانم دکتر خواهند گفتA. اگر هم نشد می‌توانید یک دورۀ آمپول‌زنی ببینید. تازه اگر پارتیÑ داشته باشید، دوره هم نمی‌خواهد، خودتان می‌دانید و پشت مردمA.

 

E €‚ به یاد داشته باشید که دی، برج بز است، پس چه اشکالی دارد شما هم به جای لجبازی گهگاه سرتان را مانند بز پایین بدهید؟ اما برعکس، متولدین این ماه خیلی لجباز هستند. یکی‌اش هم خود شما! بچه‌تان„ را به مدرسۀ غیرانتفاعی فرستاه‌اید و سالی چند میلیون شهریه و پول سرویسf می‌دهید و باز هم می‌بینید که او با معدل 50/19 تازه شاگرد سیزدهم کلاسشان شده و روحیۀ خود را از دست  داده (این حالت: (L در حالی که با همین معدل می‌توانست در یک مدرسۀ انتفاعی (=دولتی) شاگرد اول¦ کل مدرسه بشودZ. درست دارید کار ترک‌ها  Zرا می‌کنید که به بهانۀ این که دودرصد از خاک ترکیه در اروپا افتاده، خود را اروپاییP جا می‌زنند و تیم فوتبالشان هرگز قهرمان اروپا  Oنشده و نخواهد هم شد. در حالی که اگر آسیایی بودن خود را قبول داشتند، همیشه قهرمان گسترده‌‌ترین قارۀ جهان می‌شدند†.

 

 

 

  

h

 

 

متولدین برج شریفۀ بهمن

 

 

 

E ƒ شما متولد بهمن هستید اما فراموش کرده‌اید که این ماه چه معنایی دارد. باید مثل بهمن سر داماد فرود بیایید‰. دیدید که او پذیرفت به تعداد سال ولادت باسعادتتان (1360) سکه مهریه‌تان کند‘‘. خودتان می‌دانید که او در وضعیتی نیست که حرف شما را ردّ کند، پس چرا پنچر شده‌اید؟ بگویید چون دانشگاه‌رفته هستید باید سال میلادیV برایتان حساب کند، آنگاه مهریه‌تان 1981 سکه خواهد شد M. اگر این تیرتان به سنگ خورد هم ناراحت نشوید، بگویید اصلتان عرب بوده و سال قمری برایتان حساب کنند. باز هم پنجاه سکه به صرفتان می‌شود.

 

€‚ E شما به خواستگاری می‌روید می‌گویند خانه, ندارید و به شما زن نمی‌دهند+، می‌روید خانه کرایه کنید باز می‌گویند زن ندارید و خانه نمی‌دهند, و مانده‌اید چه کار کنید:G. بهترین کار این است که زن خانه‌دار بگیرید، یعنی زنی که خانه داشته باشد {{+-. وحشت نکنید، کار سختی نیست. چون یک ضرب‌المثل فرانسوی می‌گوید زن‌ها مانند اسب هستند و همین بس است آدم بداند چگونه باید با آنها راه برود. یک کمی جلوی آیینه تمرین کنید و خودتان را خوب جا بزنید انشاالله قاپ خانه‌دارش را هم خواهید دزدیدZ.

 

 

 

 

 

i

 

متولدین برج شریفۀ اسفند

 

 

 

ƒ E ستاره‌ها✯✫✶✹« می‌گویند شما آدم فلک‌زده و بدبیاری هستید و دستتان نمک ندارد و دست به هر کاری هم که می‌زنید خراب می‌شود و این شکلی می‌شوید: L. اصلاً ستاره‌ها هم نگویند، مگر شما چقدر پول داده‌اید که می‌خواهید ما برایتان فال خوب بگیریم؟ از قدیم گفته‌اند: «هر چی پول بدی آش می‌خوری!» 

 

€‚ E خوش‌خبر باشید که همین هفته یک نامۀ بسیار مهم›  دریافت خواهید کرد. البته شاید بدشانسی بیاورید و نامه‌رسان حال آوردن آن را نداشته باشد. شاید هم همسایه آن را کش برودš. به‌هرصورت تقصیر ما نیست ما به شما گفتیم و غلط بودن حرفمان را هم هیچ قَدَری نمی‌تواند ثابت کند. فراموش نکنید که برج شما اسفند نام دارد و برای همین باید همیشه برای خودتان اسفند دود کنید وگرنه شاید نامه‌هایتان گم بشود.