عــاقــلان داننــد!

نقل مطالب این تارنگار، با ذکر نام کامل نویسنده/مترجم بلامانع است

خواب نامه (طنز)

خواب‌نامه

امیر حسین اکبری شالچی

  

 

آب‌گوشت: خوب خوابی است، سعی کنید حالا حالاها بیدار نشوید.

افغانستان: مواظب باشید اسم رویتان نگذارند و هویتتان را از دست ندهید، چون با افغانستان همین کار را کرده‌اند.

امتحان: به زودی هر چه یاد گرفته‌اید، فراموش خواهید کرد.

آینه: گرفتار وحشت خواهید شد.

بربط: اگر آن را نواختید، دستگیر خواهید شد. اگر نمی‌دانید بربط چیست و فکر می‌کنید آن را در خواب دیده‌اید، دیر یا زود آدم کلاه‌برداری پیدا خواهد شد و سرتان را کلاه خواهد گذاشت، چون آنها همیشه دنبال آدم‌های ساده‌ای مثل شما می‌گردند.

بقال: بقال در خوابْ آدم ایرانی باشد، چه مهندس باشد چه دکتر چه فعله.

پرچم اروپای متحد: شما یک عمر خواب بوده‌اید و به سلیقۀ دیگران زندگی کرده‌اید، اکنون بیدار شده‌اید و تنها به فکر مصالح و منافع خود خواهید بود!

پرستار: دستت چو نمی‌رسد به خانم+ دریاب کنیز مطبخی را

پرونده: گرفتار مشکلاتی طولانی خواهید شد و عاقبت یک مهر دریافت خواهید کرد.

پول: تعبیری ندارد، ادامۀ رویای بیداری است.

تابلوی ورود ممنوع: با کمی احتیاط می‌توانید کارتان را پیش ببرید.

ثروت: به زودی دوست و آشنا و پارتی‌های کت‌وکلفتی پیدا خواهید کرد.

جرجیس: اگر خودش گفت جرجیس است، دوست راستگویی پیدا خواهید کرد، چون کسی خود را به جای جرجیس جا نمی‌زند، حتماً خودش است که به خوابتان آمده. اگر شما فکر کردید جرجیس است با آدم عتیقه‌ای ازدواج خواهید کرد.

مو: اگر موی سرتان بود و ریخت، در آیندۀ نزدیک زن خواهید گرفت.  

حامله: اگر زنْ حامله بود، گرفتاری مالی است. اگر مرد حامله بود، پیشرفت ناگهانی تکنولوژی است، البته نه در کشور شما.

خر: دانشمند خواهید شد. اگر دیدید خواستید سوار خر شوید، از آن طرف پایین افتادید، انگار کنید اصلاً نپریده‌اید و هیچ خوابی هم ندیده‌اید. اگر خر لغت پراند، شوهرتان با شما دعوا خواهد کرد. اگر کره‌خر بود، حسابی عشق خواهید کرد. اگر خر نر باشد، باریکلا به شما که شوهر حرف‌شنوی گیرتان می‌آید.   

درخت: به زودی پایتان را خواند برید و کلیه‌‌هایتان را در بازار آزاد خواهند فروخت.

بیمارستان: گرفتار خرج کلانی خواهید شد. صدقه بدهید تا شاید رفع بلا شود.

دلال: کم‌کم همۀ دارایی خود را از دست خواهید داد، اما ناراحت نباشید چون این کار چنان آهسته انجام می‌پذیرد که خوب به آن عادت خواهید کرد و مشکلی با آن نخواهید داشت.

دوست: به جیبتان هم یک نگاهی بکنید.

روسپی: مبلغ را باید بپردازید، مفت‌بری نمی‌شود کرد.

مینا:

زنجیر: اگر روی زمین افتاده بود، صاحب قدرت می‌شوید. اگر دور سرتان بسته شده بود، در جهل مرکب ابدالدهر بمانید. اگر به دست یا پایتان بود، خیر است، خوابی نرمال است. 

ساعت: اگر ساعتِ شصت دقیقه بود، نیم‌ ساعت دیگر از خواب بیدار می‌شوید. اگر ساعت مچی بود، با پیشرفت تکنولوژی و وارد کردن کالاهای چینی بیکار خواهید شد. اگر ساعت دیواری بود، ول‌معطلید. اگر ساعت شنی بود، برایتان متأسفیم چون آدم عتیقه‌ای هستید.

سگ: وفاداری شما بیهوده است، نجس دانسته خواهید شد و سنگ خواهید خورد.

مادام کوری: اگر زن هستید بدانید از خرخوانی زیاد کور خواهید شد. اگر مرد هستید و دیدید مادام کوری به شما خندید، بدانید؟؟؟

شاعر: اصیلتان خریدار ندارد، سعی کنید خود را مدرن جا بزنید.

شعر نو: گرفتار حرف‌های بی‌معنی و پرسروصدا و اِهِن‌وتُلُپ بیهودۀ آدم‌های بی‌مایه خواهید شد.

صدف: اگر تهرانی هستید و دیدید صدف را باز کردید و در آن مروارید بود، مطمئن باشید چیزی به شما نمی‌ماسد، چون از تهران تا خلیج کلی راه است. اگر اهل اطراف خلیج هستید و این خواب را دیدید، بدانید اصلتان عرب است و اجدادتان ایرانی نبوده‌اند. اما اگر دیدید مروارید از درون صدف بیرون پرید و قل‌قل خورد و شوخی‌شوخی رفت و گم شد، خوشحال باشید که تا هفت جد ایرانی اصل‌اید. اگر صدف نبود و گوش‌ماهی بود و کنار دریا ریخته بود، به زودی لیسانس خواهید گرفت.

طلاق: اگر شما کسی را طلاق دادید، تعبیرش این است که باید ته صف بروید. اگر طلاقتان دادند، بلیت بخت‌آزمایی خواهید برد.

داماد: اگر داماد خانواده‌تان بود، مواظب باشید که آدم پررویی می‌خواهد همه چیزتان را ببرد و بدانید اگر این را بکند باز هم دو قورت و نیمش باقی خواهد بود. اگر دیدید خودتان داماد شدید، همه چیز خانوادۀ عروس را ببرید و فراموش نکنید دو قرت‌ونیم‌تان هم باقی باشد.

عروسی: مواظب باشید زیر بار قرض عمری نروید.

عزرائیل: اگر جانتان را گرفت روزی خواهید مرد، اگر هم نگرفت خب فعلاً نخواهید مرد.

قحطی: شما از خواب بیدار شده‌اید، حواستان نیست. 

قلم: به زودی کمرتان خواهد شکست.

قورباغه: مژده بدهید که به زودی دوزیست خواهید شد و گاه در ایران و گاه در خارج از کشور زیست خواهید کرد. اما اگر قورباغه وغ‌وغ کرد، از هر دو زندگی شاکی خواهید شد. اگر وغ‌وغ کرد و پرید، شما هم از خواب خواهید پرید.

کپن: کپن در خواب نان خشک باشد.

کرگدن: به زودی دماغتان را عمل خواهید کرد و آن را مانند فرنگی‌ها سربالا خواهید نمود.

کشیش: اگر مرد هستید، مواظب باشید گرایش به همجنس پیدا نکنید. اگر زن هستید جور دیگر مواظب خود باشید.

راهبه: اگر زن هستید مواظب باشید گرایش به هم‌جنس پیدا نکنید. اگر مرد هستید از معشوقتان توقع مهرومحبت نداشته باشید، چون یحتمل سرش جوری دیگر بند است. 

کورش بزرگ: مطمئن باشید که خواب هستید.

گوش: در آیندۀ نزدیک ناراحت می‌شوید. اگر پنبه در آن بود، خیر است، راحت می‌مانید.

گیلاس: اگر میوۀ گیلاس بود، برای رسیدن به مقصود حتماً باید سر کسی را کلاه بگذارید. اگر جام گیلاس بود، کله‌پا خواهید شد.

مادر: قدر چیزی را که دارید نمی‌دانید.

محاسن: کارتان با یک ذره ظاهرسازی پیش خواهد رفت.

مدرسه: اگر نزدیک خانه‌تان بود، خانه را زود بفروشید که قیمتش پایین خواهد آمد.

شمع: اگر شمع معمولی بود، مشکل با گذشت زمان خودبه‌خود حل خواهد شد. اگر شمع شیخ بهایی بود، هرگز حل نخواهد شد. اگر شما فکر کردید شمع شیخ بهایی است و نبود، هم باز همین تعبیر را دارد.  

شعبان بی‌مخ: به زودی به ورزش باستانی روی خواهید آورد.

تیمور لنگ: اگر واقعاً لنگ ‌زد، همۀ داروندارتان از بین می‌رود، اما چون از سمرقند تا اینجا خیلی راه است و او هم لنگ است، حالا حالاها خیالتان راحت باشد، تازه اگر بخواهد از ازبکستان به اینجا بیاید باید از ترکمنستان هم ویزا بگیرد. اگر لنگ نزد، شاید یک آقا تیمور دیگری بوده، ناراحت نباشید.

دست‌شویی: در کتب قدیمه آورده‌اند که خواب خوبی است، مخصوصاً اگر پر از کثافت باشد ثروت است. اگر دستتان را در آن شستید، دهن‌بین هستید و گول نام‌ها را می‌خورید. 

معلم: منت سر کسی نگذارید، چون گاهی پولتان را می‌گیرید.

می: به زودی گرفتار آدم‌ربایان می‌شوید و گرفتار می‌مانید.

میمون: در خواب جابجا شده‌اید و انگشت یا یک جایتان زیر یک جای دیگرتان گیر کرده و دارد درد می‌کند. اگر میمون خندید، بدانید خیلی خوشگل‌اید.

میوه: میوه در خواب زعفران باشد.

نردبان: بدانید با وسیله‌ای که اختیار کرده‌اید به آسمان نتوانید رفت.

نویسنده: نویسنده در خواب، ریاضت‌کش باشد.

هما: اگر پرندۀ هما بود، مرغ سعادت است و شاید روی سر شما هم کاری بکند؛ اگر هما خانم بود گرفتار زن پررو می‌شوید؛ اگر هواپیمایی هما بود پول هنگفتی را از دست خواهید داد.