عــاقــلان داننــد!

نقل مطالب این تارنگار، با ذکر نام کامل نویسنده/مترجم بلامانع است

جلد کتاب «سمیرا و سمیر»

 
سمیرا و سمیر