عــاقــلان داننــد!

نقل مطالب این تارنگار، با ذکر نام کامل نویسنده/مترجم بلامانع است

زندگینامه شری چینموی/

 

زندگی‌نامۀ شری چینموی

 

 

 

برگرداننده: امیر حسین اکبری شالچی

 

 

شری چینموی در سال 1931 در بخشی از خاور هندوستان که هم‌اینک بنگلادش نامیده می‌شود، زاده شد. در سیزده‌سالگی همراه خواهربرادرهایش به یک انجمن معنوی در جنوب هند گام نهاد و بیست سال هنر مراقبه را آموخت و در این رشته به استادی رسید. وی از سال 1964 در نیویورک زندگی می‌کند. شری چینموی در چهل سال گذشته با خلاقیتی بی‌مانند به تکاپو‌های چندگونه‌ای پرداخته و مردمان را در جای‌جای جهان الهام بخشیده که با صلح و آرامش درونی، و پویایی برونی زندگی کنند و با این کار بر محدودیت‌های درونی و برونی خود چیره شوند.

شری چینموی «راه دل» را می‌آموزاند، یکی از گونه‌های کلان یوگا که زندگی غربی را با ارزش‌های معنوی خاورزمین هماهنگ ساخته و می‌کوشد این دو را با هم همبسته کند. جوینده با مراقبۀ مرتب روی مرکز دل خود به صلح و آرامش درونی، شادی، روشنایی و مهر دست می‌یابد. این فلسفۀ عشق و یگانه شدن با بالاترین خویشتن درونی، یزدان و انسان را به عنوان جنبه‌هایی از آگاهی تجربه‌پذیر می‌سازد.

شری چینموی آزمون و شناخت معنوی خود را به گونه‌های رنگارنگی مانند سرایش، نگاره‌گری، موسیقی و ورزش برای انسان‌های حقیقت‌جو به نمایش می‌گذارد. گنج شایگانی از سروده‌ها، متن‌ها، نگاره‌ها، ترانه‌ها، حکمت و خرد زنده و راستین شری چینموی را هویدا می‌سازند.

وی به عنوان استاد شناخته‌شدۀ مراقبه، شاگردانش را با «اکنون» درونی و برونی آموزش می‌دهد. کار فشرده روی شخصیت خویش، نزد وی شالودۀ جهانی بهتر و آگنده از صلح خواهد بود. «صلح و آرامی از دل هر یک از افراد می‌آغازد» جملۀ کلیدی پیشگامی‌های جهانی او برای صلح و آرامش است.

شری چینموی افزون بر اینها کنسرت‌های رایگانی می‌دهد که از سال 1984 از راه موسیقی و مراقبۀ آرام، تجربۀ صلح و آرامش درونی و نیروی معنوی را به هزاران انسان از هر کجای جهان می‌بخشاید. شری چینموی از سال 1970 مراقبۀ فرادینی صلح را در جایگاه سازمان ملل متحد در نیویورک راهبری می‌کند، مراقبه‌ای که به سفیران و کارمندان سازمان ملل امکانی برای گردهمایی و اندیشیدن به آرمان‌های بنیادین سازمان پیشکش می‌کند. وی در کنگرۀ آمریکا، پنتاگون و مجلس انگلستان هم مراقبۀ صلح را برگزار کرده است.

شری چینموی به عنوان ورزشکاری برجسته، پیوندی هنگفت میان ورزش و مراقبه پدید آورده و این دو راهِ مکمل را به آهنگ رشد شخصیت و صلح و آرامش درونی و برونی به هم پیوست کرده. وی شیفتۀ دوِ استقامت است و تیم جهانی ماراتون شری چینموی را پایه گذاشته که بخاطر برنامه‌های ورزشی خود، به ویژه در زمینه‌های فوق‌العاده در جای‌جای گیتی شناخته شده است. وی چند سال پیش ورزش‌شناسان جهان را با نیروی صلح درونی که از مراقبه به دست آورده، سخت در شگفتی فرو برد. شری چینموی با شعار «بلند کردن جهان با دلِ یگانگی» نیروی درونی ویژۀ خود را به کار داشت و بیش از 2000 تَن را که بر سکویی ویژه جای داشتند، با یک دست بلند کرد. او این کار را به پاس خدمت ایشان به پیشرفت آدمی انجام داد.

شری چینموی در سال 1987 «دوِ صلح جهانی» را بنیاد گذاشت. این دوِ صلح که هر دو سال یک بار برگزار می‌شود، بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین دوِ امدادی جهان است. صدها هزار تن مشعل‌ صلح را به دست می‌گیرند. آنان که از بیش از هشتاد ملیت گوناگون‌اند، با پیمودن بیش از 50000 کیلومتر، نشانه‌های پیوستگی به مرزهای سیاسی، فرهنگی و جهان‌بینی‌های گوناگون را زیر پا می‌گذارند. تاکنون چند رییس دولت و شخصیت راهبر و بزرگ در این دو شرکت کرده‌اند یا خود مشعل به‌دست گرفته‌اند.

شری چینموی در پی شناخته شدنِ تکاپوی فداکارانه، نیروی الهام و کوشش‌های خستگی‌ناپذیرش برای صلح همبستگی آدمی، بارها مورد ستایش و بزرگداشت قرار گرفته. وی از سوی شخصیت‌های بزرگ به لقب‌هایی چون «نخستین انسان جهانی سدۀ بیستم» و یا «فرستادۀ صلح» آراسته و ستوده شده. بیست‌وچهار ایالت آمریکا به او تابعیت افتخاری داده‌اند و باراتیا ویدیا باوان بزرگ‌ترین سازمان فرهنگی هند وی را در سال 1991 سرپرست افتخاری خود نامیده است.

شری چینموی چندین دکترای افتخاری و جایزه دریافت داشته است. مدال نهروی یونسکو، پاریس، جایزۀ «زایر صلح» مرکز جهانی صلح اسیسی که پیشتر به پاپ یوهانس پل دوم و مادر ترزا داده شده بود، در پی بزرگداشت کوشش‌های وی برای جهانی بهتر به او پیشکش شده است.

[از همۀ اینها گذشته وی با نوشتن و چاپ بیش از 1600 کتاب به زبان انگلیسی یکی از پرکارترین نویسندگان جهان هم به‌شمار است.]