عــاقــلان داننــد!

نقل مطالب این تارنگار، با ذکر نام کامل نویسنده/مترجم بلامانع است

سراینده؟

جز من کسی ز مدرسه نامد به میکده

خاکم به سر، ترقی معکوس کرده ام