عــاقــلان داننــد!

نقل مطالب این تارنگار، با ذکر نام کامل نویسنده/مترجم بلامانع است

شاه بیت

بر آن بودم که از آهن کنم دل

ندانستم که تو آهنربایی