عــاقــلان داننــد!

نقل مطالب این تارنگار، با ذکر نام کامل نویسنده/مترجم بلامانع است

صائب:

قرب از خلق مجویید که چون موج سراب

بیشتر اهل جهان دورنما می باشند