عــاقــلان داننــد!

نقل مطالب این تارنگار، با ذکر نام کامل نویسنده/مترجم بلامانع است

صائب تبریزی

خبر ز تلخی آب بقا کسی دارد

که همچو خضر گرفتار عمر جاوید است