عــاقــلان داننــد!

نقل مطالب این تارنگار، با ذکر نام کامل نویسنده/مترجم بلامانع است

شاه بیت صائب

هر تلخی که قسمت ما کرده ست چرخ

می نام کرده ایم و به ساغر فکنده ایم