عــاقــلان داننــد!

نقل مطالب این تارنگار، با ذکر نام کامل نویسنده/مترجم بلامانع است

از شاه بیت های شادروان رازق فانی

به فدای آن خرابات و خراب مردمانش

که شهنشه تاج خود را به ملنگ می فروشد