عــاقــلان داننــد!

نقل مطالب این تارنگار، با ذکر نام کامل نویسنده/مترجم بلامانع است

معرفی کتاب «در جستجوی دینی گمشده (دین مانی)»

معرفی کتاب «در جستجوی دینی گمشده (دین مانی)»

 

نام کتاب: در جستجوی دینی گمشده (دین مانی)

نویسنده: کورنلیا رومر

برگرداننده: امیر حسین اکبری شالچی

ناشر: پازینه

شمارگان: 2100

تاریخ: تیر 1388

بها: 2000 ت

 

روشنگری: مانی داستان زندگی خود را به شاگردانش آموزش می‌داده است. آنان از سخنان او یادداشت برمی‌داشته‌اند. سپس یکی از شاگردان وی با آوردن پاره‌نوشته‌های آنان، زندگی‌نامۀ کامل مانی را پدید آورده که بخش اصلی این کتاب، بازمانده‌های همان خودزیست‌نامه است. متن پژوهشی زندگی‌نامه و برگردان آن به آلمانی در سال 1988 بیرون آمده است. خودزیست‌نامه بی‌گمان یکی از پرارزش‌ترین و معتبرترین سندهای دین مانی است. کتاب کنونی دربرگیرندۀ پیش‌سخنی دلچسب از کورنلیا رومر، و نیز پس‌سخنی از ژوزف زودبراک، دین‌شناس بزرگ اروپاست که ریشۀ بسیاری از گرایش‌های فکری اروپای امروز را به مانی نسبت می‌دهد.

 

برای خرید می توانید با شمارۀ ٠٢١۶۶٩٧۵٢۴۶

یا 09121054098  تماس بگیرید