عــاقــلان داننــد!

نقل مطالب این تارنگار، با ذکر نام کامل نویسنده/مترجم بلامانع است

شاه بیت صائب

زاهدا لاف محبت می زنی هشیار باش

زخم شمشیر است این خمیازۀ میراب نیست