عــاقــلان داننــد!

نقل مطالب این تارنگار، با ذکر نام کامل نویسنده/مترجم بلامانع است

شاه بیت بیدل دهلوی

طواف کعبه حاجیا ترا مسیر شد

حدا زیارت اهل دلی نصیب کند