عــاقــلان داننــد!

نقل مطالب این تارنگار، با ذکر نام کامل نویسنده/مترجم بلامانع است

شاه بیت بیدل

زاهد خجل ز خانۀ رندان برآمد

در خانۀ این مسخره دختر شده باشد!