عــاقــلان داننــد!

نقل مطالب این تارنگار، با ذکر نام کامل نویسنده/مترجم بلامانع است

شاه بیت صائب

نالۀ مظلوم در آهن سرایت می کند

زین سبب در خانۀ شمشیر دائم شیون است