عــاقــلان داننــد!

نقل مطالب این تارنگار، با ذکر نام کامل نویسنده/مترجم بلامانع است

شاه بیت صائب

داس دائم در کمین خوشه های سرکش است

آسمان دارد پی گردنکشان شمشیر را