عــاقــلان داننــد!

نقل مطالب این تارنگار، با ذکر نام کامل نویسنده/مترجم بلامانع است

شاه بیت صائب

پیوسته است سلسلۀ موج ها به هم

خود را شکسته هر که دل ما شکسته است