عــاقــلان داننــد!

نقل مطالب این تارنگار، با ذکر نام کامل نویسنده/مترجم بلامانع است

شاه بیت صائب

ظالم به ظلم خویش گرفتار می شود

از پیچ و تاب نیست رهایی کمند را