عــاقــلان داننــد!

نقل مطالب این تارنگار، با ذکر نام کامل نویسنده/مترجم بلامانع است

شاه بیت صائب

غافل کند از کوتهی عمر شکایت

شب در نظر مردم بیدار بلند است