عــاقــلان داننــد!

نقل مطالب این تارنگار، با ذکر نام کامل نویسنده/مترجم بلامانع است

شاه بیت صائب

هر کجا غم نیست آنجا زندگی مشکل بود

زین سبب آدم به تعجیل از بهشت آمد برون