عــاقــلان داننــد!

نقل مطالب این تارنگار، با ذکر نام کامل نویسنده/مترجم بلامانع است

شاه بیت صائب

مگذار شیخ را که به میخانه بگذرد

کان خودپرست دشمن دیرینۀ خم است