عــاقــلان داننــد!

نقل مطالب این تارنگار، با ذکر نام کامل نویسنده/مترجم بلامانع است

شاه بیت صائب

از حوادث دل آزاده چه پروا دارد

چهرۀ سرو ز بیداد خران زرد نشد