عــاقــلان داننــد!

نقل مطالب این تارنگار، با ذکر نام کامل نویسنده/مترجم بلامانع است

شاه بیت صائب

مور بی آزار، دائم خون خود را می خورد

خانۀ پُرشَهد می خواهی، برو زنبور باش!