عــاقــلان داننــد!

نقل مطالب این تارنگار، با ذکر نام کامل نویسنده/مترجم بلامانع است

شاه بیت صائب

مبحث عشق است ای زاهد خموشی پیشه کن

عرض علم و موشکافی ها به عرض ریش نیست