عــاقــلان داننــد!

نقل مطالب این تارنگار، با ذکر نام کامل نویسنده/مترجم بلامانع است

نیایش شادروان پورداوود

خدایا چنان کن که این داستان

شود گرم از آتش باستان

که یاد آرد این نامه زایران زمین

ز آیین نیک و ره راستین