عــاقــلان داننــد!

نقل مطالب این تارنگار، با ذکر نام کامل نویسنده/مترجم بلامانع است

بازتاب روحیه پیروزمندانه ایرانیان دوره سامانی در سروده استاد رودکی

امروز به هر حالی بغداد، بخاراست

کجا میر خراسان است، پیروزی آنجاست

ساقی تو بده باده و مطرب تو بزن رود

تا می خورم امروز که وقت طرب ماست

باغ است و ارم هست و بت لاله رخی هست

غم نیست وگر هست نصیب دل اعداست