عــاقــلان داننــد!

نقل مطالب این تارنگار، با ذکر نام کامل نویسنده/مترجم بلامانع است

شاه بیت صائب

ز خاکبازی اطفال می توان دریافت

که عیشِ روی زمین، در جهانِ بی خبری ست