عــاقــلان داننــد!

نقل مطالب این تارنگار، با ذکر نام کامل نویسنده/مترجم بلامانع است

دوبیتی

جوانمردی ز کوی ما گذر کرد

فغانی زد بلند از جان پردرد:

«دریغ ای چادری ها از یکی زن

دریغ ای ریشداران از یکی مرد»